Velkommen til trening på Flekkerøy Treningssenter!

1. januar 2016 overtok vi driften av Flekkerøy treningssenter. Vi har pusset opp oppholdsrommet og hatt fokus på velværeregler. Vi opplever at det snakkes positivt om treningssenteret og vi har hatt en fin stigning i antall medlemmer. 
Fra høsten 2016 vil timeplanen bli ytterligere utvidet og vi har fått med flere nye instruktører samtidig som de “gamle” fortsetter. Vi synes vi kan presentere en god og variert timeplan med noe for enhver. 

Vi vil fortsette å ha fokus på god kvalitet på gruppetimer og trivsel både før, under og etter trening! Vi håper å nå ut til nye og gamle medlemmer og ønsker at det skal være lav terskel for å trene på Flekkerøy treningssenter.
Håper vi sees! Hilsen Elisa og Erik.

erik og elisa